WARSZTATY FILMOWE

Warsztaty trwają 3h. Termin warsztatów będzie ustalany indywidualnie. Treści i metody pracy warsztatowej zostaną dostosowane do odpowiedniej kategorii wiekowej oraz oczekiwań grupy

Opis zajęć

Elementy historii i teorii kina - na każdych zajęciach możesz spodziewać się słusznej porcji istotnych terminów, pojęć, zjawisk i nazwisk związanych ze sztuką filmową. Rys historyczny oraz proponowany kanon kina obejmować będzie rarytasy kina niemego, fenomen Hollywood, wybitne kino autorskie, Nową Falę, reprezentatywne filmy danych gatunków (dokument, thriller, komedia romantyczna, dramat psychologiczny, horror), a także sylwetki wybitnych reżyserów, aktorów oraz producentów filmowych

Etapy produkcji filmu – aby zrozumieć film najpierw trzeba dowiedzieć się, jak przebiega proces jego produkcji. Kolejno omówimy etap preprodukcji (pisanie scenariuszy, scenopisów; casting, wybór scenerii), realizacji filmu (podział na ekipy filmowe, obsada, praca z aktorem,realizacja zdjęć, ) i postprodukcji (montaż), funkcje poszczególnych osób zaangażowanych, problemy i realia związane z produkowaniem filmów w Polsce

Warsztaty pisania scenariuszy – o sukcesie dobrego filmu często decyduje świetny scenariusz, a zatem warto umieć go pisać. Na zajęciach poznasz zasady poprawnej kompozycji scen, przykłady błędnych scenariuszy i tworzenie ich według gatunków. Wspólnie będziemy omawiać własne scenariusze. Warsztaty te są niezwykle pomocne nie tylko przy tworzeniu autorskich filmów, ale i przy chęci rozwoju pasji literackich.