WARSZTATY WOKALNE

Warsztaty trwają 3h. Termin warsztatów będzie ustalany indywidualnie. Treści i metody pracy warsztatowej zostaną dostosowane do odpowiedniej kategorii wiekowej oraz oczekiwań grupy.

Opis zajęć programowych

Kształcenie słuchu - absolutnie niezbędne zajęcia dla pasjonatów muzyki pomogą zrozumieć i skutecznie zgłębić tajniki teorii po to, by doskonale wykorzystać ją w praktyce. W programie elementy muzyczne (melodia, harmonia, rytm, dynamika, artykulacja, forma i barwa dźwięku), dyktanda melodyczne i rytmiczne

Praca z głosem - narzędziem pracy wokalisty jest głos, dlatego należy wiedzieć jak o niego dbać, i jak go szkolić. Zapraszamy na solidną porcję emisji i impostacji głosu, licznie ćwiczenia poprawiające dykcję i akcentowanie, a także różne warianty rozgrzewek głosu i pracy z przeponą, porady dotyczące higieny głosu oraz indywidualnych predyspozycji wokalnych

Piosenka – każde zajęcia będą interesującym spotkaniem z piosenką, dlatego sporo uwagi poświęcimy jej budowie i charakterze jako formy muzycznej, różnym gatunkom muzycznym, a także interpretacji wybranych na warsztat piosenek

Śpiew, śpiew, śpiew - wokal indywidualny i wokal zbiorowy, magia chóru, śpiew a capella, dobór podkładu muzycznego, biały śpiew… Warto jak najszybciej poznać możliwości, w jakich masz szansę realizować swoją największą pasję. Wspólnie będziemy próbować owych wariantów, odkrywać ich wady i zalety, a także poznawać popularne techniki śpiewania